Inspectierapport


We hebben in december 2013 ons 4 jaarlijkse inspectie onderzoek gehad.
Zij maken een verslag van de bevindingen die ze hebben gedaan op onze school. Ze hebben alle documenten doorgelezen en daarnaast in onze school veel gezien en gehoord. Dit d.m.v. met leerlingen en leerkrachten te communiceren. Dat is ook een vertrouwelijke en eerlijke informatie bron.

In dit verslag ziet u een goede weergave van de onze school, door de ogen van de inspectie.
Leest u dit eens rustig door.
Wij gaan ons ontwikkelen op de punten waar aandacht nodig is en waar we ons als school op kunnen verbeteren.
Zo helpen we onze leerlingen verder en geven we Passend Onderwijs. Dat is wat we de leerlingen verdienen een goede basis. Dat ziet u ook terug in onze visie!!


2014-01-31_Inspectierapport_BS_DE_Heggerank_def.pdf