Bibliotheek op School (BOS)

 

Bibliotheek op school (BOS)
 
De bibliotheek op school is een samenwerking tussen de school en de organisatie BiblioPlus.
Het Leesplein is centraal in de aula van basisschool de Heggerank gesitueerd. Op vaste tijden kan de jeugd van Heijen tot 12 jaar boeken lenen.
BiblioPlus heeft voor de Heggerank een schoolcollectie samengesteld van meer dan 1000 lees -en informatieboeken. De contactpersoon van BiblioPlus zorgt voor actuele boeken, biedt advies bij activiteiten voor de leesbevordering en zorgt voor organisatorische ondersteuning.
 
Wanneer?
Onze schoolbibliotheek wordt beheerd door vrijwilligers. Op donderdag middag van 12.30 uur tot 14.00 uur uur verzorgen zij het uitlenen, innemen, reserveren en de begeleiding van leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. 
 
Hoeveelheid boeken?
De boeken staan gesorteerd op kleur, per categorie. Alle leerlingen mogen wekelijks 3 boeken lenen voor thuis en 2 voor in de klas. Het lenen is kosteloos! Na drie weken kunnen de boeken teruggebracht of verlengd worden. Voordat er nieuwe boeken worden uitgeleend moeten de andere boeken ingeleverd zijn. Wil je gebruik maken van de uitgebreide collectie van Bibliotheken in de omgeving dan is een lidmaatschap nodig. Lid worden is gratis tot 18 jaar en kan via de inschrijfkaart online op www.biblioplus.nl .
 
Bibliotheekbeheer:
Leesco
ördinator Heggerank    Gwenda van Kollenburg 
Leesconsulent (BoS):                Ingrid van Elst 
Biebco
ördinator:                        Ingrid Weerepas 
Biebmedewerkster:                  Kitty van Dijk