Pluisouders

 
DE PLUISOUDERS
De eerste week na iedere vakantie, controleren de pluisouders alle kinderen op aanwezigheid van hoofdluis. Zij hebben scholing gevolgd bij de GGD, zodat ze precies weten waar ze op moeten letten. Ontdekken zij hoofdluis, dan spreken ze de contactpersoon van school hierop aan . Zij stelt de betrokken ouders op de hoogte en adviseert hoe ze  direct actie moeten ondernemen. Een week na de vaststelling, controleren de pluismoeders nogmaals de gehele groep en met de bevindingen wordt discreet omgegaan.
Mocht uzelf bij uw kind hoofdluis ontdekken, laat het dan meteen weten op school, zodat we maatregelen kunnen nemen  om uitbreiding te voorkomen.
Iedereen kan ze krijgen en het is heel goed te behandelen!

Contactpersoon Hoofdluiscontrole team:
Judith Voots
j.voots@lijn83po.nl