Ouderraad (OR)

 
OUDERRAAD (OR)

De Ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en vergaderen zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom.
De Ouderraad onderhoudt contacten, informeert en helpt mee bij het opzetten van activiteiten en vieringen zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, musical en de slotweek.
De Ouderraad is het klankbord tussen ouders en school, u als ouder van een leerling bent altijd lid van deze Oudervereniging.

Ouderbijdrage
Ieder schooljaar wordt van u een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
Met deze bijdrage van EUR 22,50 worden allerlei vieringen en activiteiten georganiseerd. De O.R. benadert de ouders met een brief. Heeft u redenen om geen bijdrage te kunnen of willen betalen, wilt u de directeur hier dan van op de hoogte stellen. Het mailadres van de ouderrraad is: or
.heggerank@lijn83po.nl

Ouderraadsleden:
Anke Robben (penningmeester)
Miranda Coenen (secretaresse)
Maike de Goeij
Sarah Gisbers
Diana Lamers (voorzitter)
Bauke Lemmen
Patricia Polman
Cindy Roodbeen


Contactpersonen namens het team:
Anita Spann- van Duin
a.vanduin@lijn83po.nl

Mayke Cöp-Smits
m.cop@lijn83po.nl