Leerlingenraad

Leerlingenraad: De Heggeraad gaat weer van start, na nieuwe verkiezingen.

Op woensdag 25 september zullen de kinderen die zitting mogen tijdens dit schooljaar (2019-2020) in de leerlingenraad van onze school weer vergaderen. Dit zal zijn onder leiding van bovenbouwcoördinator Mayke. Ze gaan de rollen verdelen en gaan starten met de eerste vergadering.
Na elke vergadering komt het verslag op onze website te staan. Op de foto die a.s. woensdag komt, kunt u zien wie de kinderen van de school vertegenwoordigen in onze leerlingenraad.  Zij brengen nieuwe ideeen in en denken mee over schoolbelang activiteiten en beslissingen. De raad van de Heggerank heet: Heggeraad
De leden van het dit schooljaar zullen zsm bekend worden.

We hebben in de Heggeraad zitten in het schooljaar 2019-2020:
Groep 5: Zohra van den Berg
Groep 6: Duuk Coenen en Teun van Hoof
Groep 7: Eva van Grunsven en Pera Walk.                 
Groep 8: Pim Roodbeen en Dünja Jansen                        
De volgende data wordt er vergaderd:
Woensdag 25 september 2019
Woensdag 23 oktober 2019
Woensdag 22 januari 2020
Woensdag  4 maart 2020
Woensdag 13 mei 2020
Vrijdag 19 juni  2020  verkeersactiviteit