Madelief

BSO kindercentrum Madelief locatie Gennep                   
                                                                                                    
Dhr. Jeroen Buyink   
Rijssenbeeklaan 1, 6591 TB Gennep  
T: 0485-215539
E: info@madeliefkindercentrum.nl
I: www.madeliefkindercentrum.nl
BSO kindercentrum Madelief Locatie BS De Heggerank Heijen 
Coördinator: Shari Geerards 
Dinsdag- woensdag- donderdag
 

KINDERCENTRUM MADELIEF 
Buitenschoolse Opvang op basisschool de Heggerank is gevestigd aan de Sleedoornstraat 3 te Heijen.
Telefoonnummer 06- 33659289 is bestemd voor  afmeldingen of andere zaken aangaande onze pedagogisch medewerkster van de BSO op de Heggerank, Dianne.

Voor andere zaken zoals planning, aanmeldingen, plaatsing, contracten en vragen zijn wij bereikbaar op ons algemene telefoonnummer 0485- 215539
LRK nummer kinderdagopvang: 380313339;
LRK nummer BSO Gennep: 183107913;
LRK nummer BSO Heijen: 173935758

Contact:
Heeft u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen, neem dan gerust contact op. Kindercentrum Madelief is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0485- 215539.
Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar:   info@madeliefkindercentrum.nl
Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt op uw vragen.
Voor aanmeldingen kunt u het aanmeldingsformulier dagopvang en het aanmeldingsformulier buitenschoolse opvang direct invullen en versturen.

BSO op de Heggerank. Een gezellige plek na school.
Kindercentrum Madelief biedt op basisschool de Heggerank naschoolse opvang. Op dinsdag- woensdag en donderdag kunnen er tot 18.30 uur maximaal 17 kinderen per dag gebruik maken van deze opvang.
De Heggerank heeft daarvoor een lokaal naast de sporthal beschikbaar gesteld, dat door Madelief is omgetoverd tot een aangename BSO voor de kinderen.
De gekwalificeerde pedagogisch medewerkers staan klaar om de kinderen op te vangen en te begeleiden. De kinderen worden opgevangen in een prettige en zoveel mogelijk huiselijke sfeer. Dat betekent aandacht en een luisterend oor van de medewerkers. Deze visie wordt zeker door de Heggerank onderstreept wat voor de samenwerking tussen beiden veel goeds en als een prima basis is om op voort te bouwen.

Op de locatie Gennep zijn de kinderen van de Heggerank voor de naschoolse opvang welkom op maandag en vrijdag. Het kind wordt dan door een pedagogische medewerker begeleid van school naar Madelief. Ook biedt Madelief een compleet pakket aan vakantieopvang op de buitenschoolse opvang van locatie Gennep. De buitenschoolse opvang van locatie Gennep is tijdens de vakanties geopend van 7.30 uur (te vervroegen naar 6.30 uur) tot 18.30 uur ( te verlengen tot 19.00 uur).

Opvang tijdens schoolvakanties
Tijdens schoolvakanties (regio Zuid) biedt Madelief vakantieopvang. Wij bieden u structureel een opvangpakket van 40 weken buitenschoolse opvang. Daarnaast kunt u vanaf 1 januari 2012 zelf kiezen hoeveel dagen u op contract wenst voor opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen. In tegenstelling tot de kinderopvangorganisaties in de regio kunt u bij ons zelf bepalen op welke dagen u opvang voor uw kind afneemt. U bent bij ons dus niet verplicht om op vaste dagen opvang af te nemen. Het vakantieopvangpakket mag worden gebruikt voor een hele vakantiedag, maar ook als dagdeel, en zelfs als half dagdeel tijdens studiedagen. Hiervoor geldt een minimale afname van 6 dagen of 12 dagdelen per jaar. Een dagdeel is van 7.30 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 18.30 uur. Het ochtenddagdeel kan een uur vervroegd of verlengd worden. En het middagdagdeel kan een uur vervroegd en een half uur verlengd worden.

De dagindeling in schoolvakanties is anders dan de indeling op schooldagen. De kinderen zijn dan de hele dag welkom. Het gekozen thema voor de betreffende vakantieweek loopt als een rode draad door alle vakantieactiviteiten. Het activiteitenprogramma wordt middels een flyer enkele weken van te voren aan de kinderen bekend gemaakt. Standaard wordt er in de vakanties en op schoolvrije middagen tussen de middag een broodmaaltijd gegeten, maar ook een warme maaltijd behoort tot de mogelijkheden.