Madelief

BSO kindercentrum Madelief locatie Gennep                   
                                                                                                    
Rijssenbeeklaan 1, 6591 TB Gennep  
T: 0485-215539
E: info@madeliefkindercentrum.nl
I: www.madeliefkindercentrum.nl
BSO kindercentrum Madelief Locatie BS De Heggerank Heijen  

KINDERCENTRUM MADELIEF 
Buitenschoolse Opvang op basisschool de Heggerank is gevestigd aan de Sleedoornstraat 3 te Heijen.
Telefoonnummer 06- 33659289 is bestemd voor  afmeldingen of andere zaken aangaande onze pedagogisch medewerkster van de BSO op de Heggerank.

Voor andere zaken zoals planning, aanmeldingen, plaatsing, contracten en vragen zijn wij bereikbaar op ons algemene telefoonnummer 0485- 215539
LRK nummer BSO Gennep: 183107913;
LRK nummer BSO Heijen: 173935758

Contact:
Heeft u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen, neem dan gerust contact op. Kindercentrum Madelief is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0485- 215539.
Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar:   info@madeliefkindercentrum.nl
Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt op uw vragen.
Voor aanmeldingen kunt u het inschrijfformulier op de website direct invullen en versturen.

BSO op de Heggerank. Een gezellige plek na school.
Kindercentrum Madelief biedt op basisschool de Heggerank naschoolse opvang. Er kunnen maximaal 17 kinderen per dag gebruik maken van deze opvang.
De Heggerank heeft daarvoor een lokaal naast de sporthal beschikbaar gesteld, dat door Madelief is omgetoverd tot een aangename BSO voor de kinderen.
De gekwalificeerde pedagogisch medewerkers staan klaar om de kinderen op te vangen en te begeleiden. De kinderen worden opgevangen in een prettige en zoveel mogelijk huiselijke sfeer. Dat betekent aandacht en een luisterend oor van de medewerkers. Deze visie wordt zeker door de Heggerank onderstreept wat voor de samenwerking tussen beiden veel goeds en als een prima basis is om op voort te bouwen.

Op de locatie Gennep zijn de kinderen van de Heggerank voor de naschoolse opvang welkom. Het kind wordt dan door een pedagogische medewerker begeleid van school naar Madelief. Ook biedt Madelief een compleet pakket aan vakantieopvang op de buitenschoolse opvang van locatie Gennep. De buitenschoolse opvang van locatie Gennep is tijdens de vakanties geopend van 7.30 uur  tot 18.30 uur.
Ook bieden wij opvang  tijdens schoolvakanties op onze locatie in Gennep. Opvangtijden tijdens de schoolvakanties zijn van 07.30 uur tot 13.00 en van 13.00 tot 18.00 uur
De dagindeling in schoolvakanties is anders dan de indeling op schooldagen. De kinderen zijn dan de hele dag welkom. Het gekozen thema voor de betreffende vakantieweek loopt als een rode draad door alle vakantieactiviteiten. Het activiteitenprogramma wordt middels een flyer enkele weken van te voren aan de kinderen bekend gemaakt. Standaard wordt er in de vakanties en op schoolvrije middagen tussen de middag een broodmaaltijd gegeten.

Dankjewel alvast.

Met vriendelijke groeten,

Fieke HermansRijssenbeeklaan 1
6591 TB  Gennep
(0485) 21 55 39
www.madeliefkindercentrum.nl
info@madeliefkindercentrum.nl