Verzuim/ verlofformulier

Verlof

De leerplichtwet beperkt de mogelijkheden tot het verlenen van extra (vakantie) verlof. Voor het verkrijgen van verlof of vakantie moet u een aanvraagformulier invullen. Op basis van wettelijke verlofregels kan er wel of geen toestemming gegeven worden door de directie.

Verzuim

Als een kind niet aanwezig kan zijn op school ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk bericht.
Ziekmeldingen kunt u doen via het ouderportaal, absenties en/ of telefonisch doorgeven tussen 8.15 uur en 8.30 uur en uiterlijk tot 9.00 uur.
Telefoon: 0485-512053